Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju republičkog referenduma

Verzija za štampanjePDF верзија
103/17
07.11.2017

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2., člana 109. Ustava Republike Srpske, člana 182. i 186. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset četvrtoj posebnoj sjednici održanoj 7. novembra 2017. godine, donijela  je sljedeću

 

O D L U K U

o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju republičkog referenduma

 

Član 1.

 

 U postupku donošenja Odluke o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju republičkog referenduma, broj: 02/1-021-882/15 od 15. jula 2015. godine (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 86/17), utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi  da navedena Odluka stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja.  

 

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

Broj: 02/1-021-1174/17                                                                        PREDSJEDNIK

Datum: 7. novembar  2017. godine                                               NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                   Nedeljko Čubrilović