Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2018. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
121/18
23.12.2019

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2., člana 109. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11, 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Trećoj posebnoj sjednici održanoj  23.  decembra 2018. godine, donijela  je sljedeću

 

O D L U K U

o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2018. godinu

 

Član 1.

 

 U postupku donošenja Zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2018. godinu, utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi  da navedeni Zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

 

Član 2.

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

 

Broj: 02/1-021-1266/18                                                   PREDSJEDNIK

Datum: 23.  decembar 2018. godine                          NARODNE SKUPŠTINE

                                                                             Nedeljko Čubrilović