Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
61/20
23.05.2020

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2., člana 109. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Trinaestoj posebnoj sjednici održanoj 23. maja 2020. godine, donijela je sljedeću

 

 

O D L U K U

o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu

 

I

 

U postupku donošenja Zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi da navedeni Zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

 

II

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-455/20                                                                                                           PREDSJEDNIK

Datum: 23. maj 2020. godine                                                                                         NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                          Nedeljko Čubrilović