Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o republičkoj upravi

Verzija za štampanjePDF верзија
115/18
05.12.2018

 

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2., člana 109. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11, 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Prvoj posebnoj sjednici održanoj 5. decembra 2018. godine, donijela  je sljedeću

 

O D L U K U

o prijevremenom stupanju na snagu

Zakona o republičkoj upravi

 

Član 1.

 

 U postupku donošenja Zakona o republičkoj upravi, utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi da navedeni Zakon ranije stupi na snagu.

 

 

Član 2.

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

 

Broj: 02/1-021-1154/18                                                           PREDSJEDNIK

Datum: 5. decembar 2018. godine                                  NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                   Nedeljko Čubrilović