Odluka o raspisivanju republčkog referenduma

Verzija za štampanjePDF верзија
68/16
15.07.2016

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 5. Ustava Republike Srpske, čl. 182.  i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), čl. 10. i 11. Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 42/10), Narodna skupština Republike Srpske na   Devetnaestoj posebnoj   sjednici, održanoj 15. jula 2016. godine, donijela je sljedeću 

 

ODLUKU

O RASPISIVANJU REPUBLIČKOG REFERENDUMA

 

I

 

Republički referendum raspisuje se na cijeloj teritoriji Republike Srpske.

 

II

 

Referendumsko pitanje o kom će se građani Republike Srpske izjasniti, glasi:

 

,,DA LI PODRŽAVATE DA SE 9. JANUAR OBILJEŽAVA I SLAVI KAO DAN REPUBLIKE SRPSKE?“

 

III

 

Za dan održavanja referenduma utvrđuje se 25. septembar 2016. godine.

 

IV

 

Za obezbjeđivanje finansijskih sredstava i tehničke podrške potrebne za provođenje ovog referenduma zadužuje se Vlada Republike Srpske.

 

V

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.

 

 

Broj: 02/1-021-894/16                                          PREDSJEDNIK

Datum: 15. jul 2016. godine                          NARODNE SKUPŠTINE

                                                                   Nedeljko Čubrilović