Odluka o razrješenju člana u Komisiji za žalbe

Verzija za štampanjePDF верзија
70/17
20.07.2017

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8.  Ustava Republike Srpske,  člana 56. stav 1. tačka 5., čl. 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  31/11 i 34/17),   a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština  Republike Srpske, na Dvadesetoj  sjednici,   održanoj  20.  jula 2017. godine,   donijela   je   sljedeću

 

O D L U K U

o razrješenju člana u Komisiji za žalbe

 

I

 

        U  Komisiji za žalbe, razrješava se dužnosti  člana Komisije, Slavica Lukić, na lični zahtjev.

 

II

 

        Ova odluka stupa na  snagu osmog  dana  od  dana  objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj: 02/1-021-827/17                                                   PREDSJEDNIK

Datum: 20. jul 2017. godine                                         NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                       Nedeljko Čubrilović