Odluka o razrješenju i prestanku funkcije zamjenika pravobranioca Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
99/17
18.10.2017

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske,  čl. 56. stav 1. tačka 5., 182. i 186. st. 1 i 2.   Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11 i 34/17), a u vezi sa članom 31. stav 1. alineja 3. i člana 32. stav 1. tačka 4.  Zakona o Pravobranilaštvu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 16/05, 77/06, 119/08 i 78/11), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset drugoj sjednici, održanoj 18. oktobra 2017. godine, donijela je sljedeću

 

ODLUKU

o razrješenju i prestanku funkcije zamjenika pravobranioca

Republike Srpske

 

I

 

Borislav Jeličić, razrješava se funkcije zamjenika pravobranioca Republike Srpske, Sjedište zamjenika u Banja Luci zbog nestupanja na dužnost u zakonom utvrđenom roku u skladu sa članom 32. stav 1. tačka 4. Zakona o Pravobranilaštvu Republike Srpske, te mu u skladu sa članom 31. stav 1. alineja 3. prestaje funkcija zamjenika pravobranioca Republike Srpske, Sjedište zamjenika Banja Luka. 

 

II

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

Broj: 02/1-021-1117/17                                                                    PREDSJEDNIK

Datum: 18. oktobar 2017. godine                                              NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                               Nedeljko Čubrilović