Odluka o razrješenju zamjenika glavnog revizora Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
91/17
13.09.2017

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8.  Ustava Republike Srpske,  člana 56. stav 1. tačka 5., čl. 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17),   a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština  Republike Srpske, na Dvadeset prvoj  sjednici,   održanoj  13. septembra 2017. godine,   donijela   je   sljedeću

 

 

O D L U K U

o razrješenju zamjenika glavnog revizora Republike Srpske

 

 

 

I

 

        Razrješava se dužnosti zamjenik glavnog revizora Republike Srpske,               Darko Pejić, na lični zahtjev.

 

 

II

 

        Ova odluka stupa na  snagu osmog  dana  od  dana  objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj: 02/1-021-993/17                                                     PREDSJEDNIK

Datum: 13. septembar 2017. godine                        NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                       Nedeljko Čubrilović