Odluka o razrješenju zamjenika predsjednika Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju рације и регионалну сарадњу

Verzija za štampanjePDF верзија
98/17
18.10.2017

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8.  Ustava Republike Srpske,  čl. 56. stav 1. tačka 5., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština  Republike Srpske, na Dvadeset drugoj sjednici,   održanoj  18. oktobra 2017. godine,   donijela   je   sljedeću

 

O D L U K U

o razrješenju zamjenika predsjednika Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju 

 

I

U  Odboru za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske, razrješava se dužnosti zamjenika predsjednika Odbora, Adam Šukalo.

II

Ova odluka stupa na  snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 02/1-021-1116/17                                                                 PREDSJEDNIK

Datum: 18. oktobar 2017. godine                                             NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                             Nedeljko Čubrilović