Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju posebnog ovlašćenja

Verzija za štampanjePDF верзија
99/17
18.10.2017

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17), a nakon razmatranja Odluke o davanju posebnog ovlašćenja (broj: 02/1-021-124/17 od 9. februara 2017. godine, ''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 43/17), Narodna skupština Republike Srpske na Dvadeset drugoj sjednici, održanoj 18. oktobra 2017. godine donijela je sljedeću

ODLUKU

o stavljanju van snage Odluke o davanju posebnog ovlašćenja

I

 

Stavlja se van snage Odluka o davanju posebnog ovlašćenja, broj: 02/1-021-124/17 (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 43/17) koju je Narodna skupština Republike Srpske donijela na Šesnaestoj sjednici, održanoj 9. februara 2017. godine, jer je okončan   postupak po apelaciji broj: AP-3805/16 pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, kao i krivični postupak koji se vodio protiv članova Republičke komisije za sprovođenje republičkog referenduma  i drugih u postupku pred  Sudom Bosne i Hercegovine.

II

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

Broj: 02/1-021-1109/17                                                                    PREDSJEDNIK

Datum: 18. oktobar 2017. godine                                               NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                 Nedeljko Čubrilović