Odluka o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju republičkog referenduma

Verzija za štampanjePDF верзија
103/17
07.11.2017

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17), a nakon razmatranja Prijedloga odluke o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju republičkog referenduma, broj: 02/1-021-882/15 od 15. jula 2015. godine (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 86/17),   Narodna skupština Republike Srpske na Dvadeset četvrtoj posebnoj sjednici, održanoj 7. novembra 2017. godine donijela je sljedeću

ODLUKU

o stavljanju van snage

Odluke o raspisivanju republičkog referenduma

I

 

Stavlja se van snage Odluka o raspisivanju republičkog referenduma, broj: 02/1-021-882/15 od 15. jula 2015. godine (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 86/17), koju je Narodna skupština Republike Srpske donijela na Desetoj posebnoj sjednici, održanoj 15. jula 2015. godine, kao i svi pravni akti doneseni na osnovu navedene Odluke, zbog nepostojanja opšteg političkog konsenzusa za njegovo sprovođenje.

II

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

Broj: 02/1-021-1175 /17                                                                           PREDSJEDNIK

Datum: 7. novembar 2017. godine                                                     NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                       Nedeljko Čubrilović