Odluka o usvajanju Budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2018. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
21/18
01.03.2018

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11 i 34/17) i člana 25. stav 4. Zakona o električnoj energiji (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11), a nakon razmatranja Prijedloga Budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2018. godinu, Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 1. marta 2018. godine,  donijela je sljedeću

 

 

Odluka

o usvajanju Budžeta Regulatorne komisije za energetiku

Republike Srpske za 2018. godinu

 

I

 

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Budžet Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2018. godinu.

 

II

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-172/18                                                      PREDSJEDNIK

Datum: 1. mart 2018. godine                                    NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                     Nedeljko Čubrilović