ODLUKA O USVAJANjU DIJELA PLANA PARCELACIJE ZA AUTO-PUT I GASOVOD DIONICE VUKOSAVLjE–BRČKO I BRČKO–RAČA PO SKRAĆENOM POSTUPKU ZA DIONICU VUKOSAVLjE–BRČKO

Verzija za štampanjePDF верзија
100/20
13.10.2020

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, člana 38. stav 1. i člana 51. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) i člana 177. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvanaestoj redovnoj sjednici održanoj 24. septembra 2020. godine, donijela je sljedeću

 

ODLUKU

O USVAJANjU DIJELA PLANA PARCELACIJE ZA AUTO-PUT

I GASOVOD DIONICE VUKOSAVLjE–BRČKO I  BRČKO–RAČA

PO SKRAĆENOM POSTUPKU ZA DIONICU VUKOSAVLjE–BRČKO

 

I

 

Ovom odlukom usvaja se dio Plana parcelacije za auto-put i gasovod dionice Vukosavlje–Brčko i Brčko–Rača po skraćenom postupku za dionicu Vukosavlje–Brčko.

 

II

 

Plan iz tačke I ove odluke izlaže se na stalni javni uvid kod organa uprave koji su nadležni za poslove uređenja prostora opština Vukosavlje, Modriča, Šamac, Pelagićevo i Donji Žabar.

 

III

 

Tekstualni i grafički dio Plana je u analognom i digitalnom obliku.

                                   

IV

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-849/20                                                                   PREDSJEDNIK

Datum: 24. septembar 2020. godine                                       NARODNE SKUPŠTINE

                                           

                                                                                                       Nedeljko Čubrilović