Odluka o usvajanju Nacrta prostornog plana područja posebne namjene ''Aerodrum Banjaluka''

Verzija za štampanjePDF верзија
98/17
18.10.2017

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) i člana 38. stav 1,  a u vezi sa članom 47. stav 1. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13, 106/15 i 3/16),  Narodna skupština Republike Srpske na Dvadeset drugoj sjednici, održanoj 18. oktobra 2017. godine donijela je sljedeću

 

ODLUKU

O USVAJANJU NACRTA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMJENE „AERODROM BANJA LUKA“

 

I

 

Usvaja se Nacrt prostornog plana područja posebne namjene „Aerodrom Banja Luka“ (u daljem tekstu: Nacrt plana).

 

II

 

Nacrt plana daje se na javni uvid u trajanju od 30 dana u sjedištima jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi posebno područje i Narodnoj skupštini Republike Srpske.

 

III

 

Tekstualni i grafički dio Nacrta plana će biti objavljen na internet stranici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

 

IV

 

         Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj: 02/1-021-1107/17                                                  PREDSJEDNIK

Datum: 18. oktobar 2017. godine                               NARODNE SKUPŠTINE

                                                                               Nedeljko Čubrilović