Odluka o usvajanju prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
15/ 15
18.02.2015

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, člana 182. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), člana 48. stav 2., a u vezi sa članom 47. stav 1. i članom 38. stav 1. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13) i člana 192. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13),  Narodna skupština Republike Srpske na Drugoj sjednici, održanoj 18. februara 2015. godine donijela

ODLUKU

O USVAJANJU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRPSKE DO 2025. GODINE

I

Usvaja se Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine (u daljem teksu: Plan).

II

Tekstualni i grafički dio Plana, u analognom i digitalnom obliku, čini sastavni dio ove odluke.

III

Plan se izlaže na stalni javni uvid u sjedištima svih jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srpske.

IV

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj: 02/1-021-214 /15                                                         PREDSJEDNIK

Datum: 18. februar 2015. godine                                   NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                  Nedeljko Čubrilović