Odluka o usvajanju Prijedloga prostornog plana područja posebne namjene „Aerodrom Banja Luka“

Verzija za štampanjePDF верзија
22/19
06.03.2019

 

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, člana 182. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) i člana 38. stav 1, a u vezi sa članom 48. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13, 106/15 i 3/16), Narodna skupština Republike Srpske na Drugoj sjednici održanoj 6. marta 2019. godine, donijela je sljedeću

 

 

ODLUKU

O USVAJANJU PRIJEDLOGA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMJENE „AERODROM BANJA LUKA“

 

I

 

Usvaja se Prijedlog prostornog plana područja posebne namjene „Aerodrom Banja Luka“ (u daljem tekstu: Plan).

 

II

 

Plan se izlaže na stalni javni uvid u sljedećim sjedištima jedinica lokalne samouprave: Grada Banja Luka, Opštine Laktaši i Opštine Gradiška.

 

     III

 

Tekstualni i grafički dio Plana objavljuju se na internet stranici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

 

IV

 

         Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-199/19                                                        PREDSJEDNIK

Datum: 6. mart 2019. godine                                      NARODNE SKUPŠTINE

      Nedeljko Čubrilović