Odluka o usvajanju Strategije podsticanja stranih ulaganja u Republiku Srpsku od 2016. do 2020.

Verzija za štampanjePDF верзија
56/16
23.06.2016

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  čl. 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11), Narodna skupština Republike Srpske na Trinaestoj sjednici, održanoj 23. juna 2016. godine, donijela je sljedeću

 

 

 

O D L U K U

o usvajanju  Strategije podsticanja stranih ulaganja u Republiku Srpsku od 2016. do 2020.

 

 

 

I

 

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Strategiju podsticanja stranih ulaganja u Republiku Srpsku od 2016. do 2020.

 

 

 

II
 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

 

 

Broj: 02/1-021-794/16                                           PREDSJEDNIK

Datum: 23.  jun 2016.  godine                             NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                       Nedeljko Čubrilović