Odluka o usvajanju Strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
91/17
13.09.2017

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  čl. 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske na Dvadeset prvoj sjednici, održanoj 13. septembra 2017. godine, donijela je sljedeću

 

 

O D L U K U

o usvajanju Strategije razvoja trgovine 

Republike Srpske do 2022. godine

 

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Strategiju razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine.

 

II

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

 

Broj: 02/1-021-987/17                                                    PREDSJEDNIK

Datum:13. septembar 2017.  godine                NARODNE SKUPŠTINЕ       

                                                                    Nedeljko Čubrilović