Odluka o verifikaciji mandata narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
107/18
19.11.2018

            Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl.8., 182. i 186. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), a nakon izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske,  na Prvoj  sjednici,  održanoj 19. novembra  2018.  godine,   donijela   je  sljedeću 

 

O D L U K U

o verifikaciji mandata narodnim poslanicima u

Narodnoj skupštini Republike Srpske

I

 

            Verifikuju se mandati narodnim poslanicima  u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koji su im dodijeljeni kao kandidatima sa listi:

 

1. SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA SNSD

 1. Radovan Višković
 2. Dražen Vrhovac
 3. Miroslav Vujičić
 4. Vlado Đajić
 5. Ognjen Žmirić
 6. Igor Žunić
 7. Goran Jerinić
 8. Dragoslav Kabić
 9. Valerija Lakić
 10. Milica Lovrić
 11. Srđan Mazalica
 12. Obren Marković
 13. Mara Milošević
 14. Pero Petrović
 15. Saša Popović
 16. Mladen Popović
 17. Željka Stojičić
 18. Aleksandar Subotić
 19. Ilija Tamindžija
 20. Milutin Tasovac
 21. Zoran Tegeltija
 22. Gordana Tešanović
 23. Ranka Perić Romić
 24. Nataša Trifković
 25. Nedeljko Ćorić
 26. Dušica Šolaja
 27. Nikola Špirić
 28. Denis Šulić

2. SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-(SDS-SRSRS-SRS)

 1. Darko Babalj
 2. Željko Babić
 3. Branko Butulija
 4. Kostadin Vasić
 5. Zoran Vidić
 6. Nebojša Vukanović
 7. Nedeljko Glamočak
 8. Danijel Jošić
 9. Sonja Karadžić Jovičević
 10. Nebojša Marić
 11. Ivanka Marković
 12. Darko Mitrić
 13. Miladin Stanić
 14. Tomica Stojanović
 15. Milan Tubin
 16. Davor Šešić

3. DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ

 1. Darko Banjac
 2. Aleksandar Glavaš
 3. Slavko Gligorić
 4. Milan Dakić
 5. Duško Ivić
 6. Dane Malešević
 7. Đorđe Popović
 8. Milan Radović
 9. Mirko Sovilj
 10. Spomenka Stevanović
 11. Spomenko Stojanović
 12. Nedeljko Čubrilović

4. PDP RS - MLADEN IVANIĆ

 1. Perica Bundalo
 2. Gordana Vidović
 3. Milenko Vićanović
 4. Dragan Galić
 5. Ljubiša Krunić
 6. Draško Stanivuković
 7. Jelena Trivić
 8. Igor Crnadak
 9. Milan Švraka

5. SOCIJALISTIČKA PARTIJA

 1. Savo Vulić
 2. Andrea Dorić
 3. Petar Đokić
 4. Risto Marić
 5. Goran Selak
 6. Maksim Skoko
 7. Srđan Todorović

6. NDP DRAGAN ČAVIĆ-NS-SNS-SLOBODA

 1. Krsto Jandrić
 2. Nataša Stevanović
 3. Aleksandar Fulurija
 4. Dragan Čavić

7. ZAJEDNO ZA BIH

 1. Senad Bratić
 2. Mijo Perkunić
 3. Edin Ramić
 4. Begija Smajić

8. UJEDINJENA SRPSKA

 1. Marinko Dragišić
 2. Milan Petković
 3. Natalija Trivić

II

 

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u  „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj: 02/1-021-         /18                                                         PREDSJEDAVAJUĆI

Datum: 19. novembar 2018. godine                                           PRVE SJEDNICE  

                                                                                                      Dane Malešević