Budžet Republike Srpske za 2006. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
28/06
17.03.2006

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, članova 174. i 178. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 22/05), a nakon razmatranja Prijedloga budžeta Republike Srpske za 2006. godinu, Narodna skupština Republike Srpske, na Trideset trećoj posebnoj sjednici, održanoj 17. marta 2006. godine, donijela je

Odluku o usvajanju Budžeta Republike Srpske za 2006. godinu

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Budžet Republike Srpske za 2006. godinu.

II

Sastavni dio ove odluke je Budžet Republike Srpske za 2006. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Broj: 01- 222/06

Datum: 17. mart 2006. godine

Budžet Republike Srpske za 2006. godinu možete preuzeti ovdje

Broj službenog glasnika: 28/06