Deklaracija o opredijeljenju Republike Srpske za demokratsko uredženje i evropsku budućnost Bosne i Hercegovine

Verzija za štampanjePDF верзија
29/07
29.03.2007

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 176. i 177. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 99/06)

Polazeći od Opšteg okvirnog sporazuma o miru u Bosni i Hercegovini i ustavnog poretka Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

Smatrajući Bosnu i Hercegovinu zajedničkom državom tri konstitutivna naroda i građana, sastavljenom od dva državotvorna entiteta,

Opredijeljeni za evropsku budućnost i demokratsko uređenje,

Potpuno predani dijalogu i dogovoru o funkcionisanju i trasiranju budućnosti Bosne i Hercegovine,

Izražavajući i potvrđujući punu odgovornost prema javnosti i institucijama Republike Srpske i Bosne Hercegovine,

Opredijeljeni za puni doprinos strateškom promišljanju položaja i uloge Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u novom regionalnom i globalnom sistemu organizacija i asocijacija,

Prepoznajući trajne demokratske promjene i saradnju i razvijanje specijalnih i paralelnih veza i saradnje sa susjednim državama,

Polazeći od iskustava nedavnog tragičnog ratnog sukoba na području Bosne i Hercegovine i bivše SFR Jugoslavije,

Polazeći od činjenice da se međunarodni suverenitet, identitet i integritet Bosne i Hercegovine može očuvati samo ukoliko je unutar nje uspostavljen unutrašnji suverenitet, identitet i integritet dva entiteta i tri konstitutivna naroda,

Izražavajući neprihvatljivost, neosnovanost i štetnost radikalizacije političkih i međunacionalnih odnosa i njihove negativne posljedice po međuentitetske i međuetničke odnose,

Ukazujući na potrebu jačanja dijaloga, povjerenja i tolerancije za dobrobit i budućnost svih u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a što je osnova Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine,

Opredijeljeni za Bosnu i Hercegovinu po mjeri svih njenih naroda i građana, Narodna skupština Republike Srpske na Osmoj sjednici održanoj 29. marta 2007. godine donosi

DEKLARACIJU O OPREDJELJENJU REPUBLIKE SRPSKE ZA DEMOKRATSKO UREĐENJE I EVROPSKU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE

I

Narodna skupština Republike Srpske izražava ozbiljnu zabrinutost zbog radikalizacije političkih i međunacionalnih odnosa u Bosni i Hercegovini naročito nakon objavljivanja presude Međunarodnog suda pravde u Hagu.

Narodna skupština Republike Srpske i pored opravdanosti stava da je Tužba Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore podnesena na nelegalan način, prihvata činjenicu da je donesena presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu 26. februara 2007. godine i da je ona po svom karakteru konačna.

Politizacija i iskrivljivanje presude od političkih faktora iz Federacije Bosne i Hercegovine prelaze granice tolerancije i ugrožavaju mir i stabilnost, međuentitetske i međuetničke odnose u Bosni i Hercegovini.

Narodna skupština Republike Srpske ocjenjuje da ni po presudi, ni po međunarodnom ni po domaćem pravu, za ratne zločine ne može se utvrđivati kolektivna odgovornost naroda, pa ni srpskog naroda i Republike Srpske. S toga, ona ukazuje da za zločine moraju odgovarati pojedinci, pred Sudom u Hagu ili sudovima u Bosni i Hercegovini.

Republika Srpska odlučno odbacuje zahtjeve političkih predstavnika bošnjačkog naroda kao zlonamjerne i štetne, da se na iskrivljenoj slici događaja u tragičnom sukobu izazove nasilna i radikalna promjena ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine na štetu Republike Srpske i njenih građana.

Narodna skupština Republike Srpske ističe da poslednjih dana agresivnost i destrukcija eskalira putem:

  • osporavanja i iskrivljavanja sadržine presude Međunarodnog suda pravde u Hagu,
  • potpunog negiranja i nipodaštavanja Republike Srpske i njenih institucija,
  • nastojanja da se reforma policijskih struktura i promjene Ustava Bosne i Hercegovine nametnu kao svršen čin kojim se ukida policija Republike Srpske, a potom i Republika Srpska,
  • stvaranja lažne kolektivne predstave o ''demokratskim'' i ''nedemokratskim'' narodima u Bosni i Hercegovini, sve do rasističkih teorija o genetskoj predodređenosti,
  • najave inicijative za iseljavanje bošnjačkog naroda iz Srebrenice i njeno izuzimanje iz nadležnosti Republike Srpske ili pretvaranja u distrikt.

Neprihvatljivo je i nedopustivo da sarajevski politički krug želi presudu Međunarodnog suda pravde u Hagu zloupotrijebiti za oduzimanje političkih i drugih prava srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, prava građana Republike Srpske. Korišćenjem zapaljive i ratne retorike, uz ponavljanje ratnih ciljeva, iskazuje se namjera potpune unitarizacije zemlje i majorizacija, što je u suštini negiranje Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je Republika Srpska priznata od međunarodne zajednice kao državotvorni dio Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina je zajednička država i srpskog naroda i niko nema pravo ni oduzimati, niti nametati rješenja nijednom konstitutivnom narodu. Narodi u Bosni i Hercegovini se ne mogu mjeriti brojevima, već ravnopravnošću i odgovornošću prema zemlji i njenoj budućnosti.

Republika Srpska smatra, a tako i radi, da bi Bosna i Hercegovina bila zemlja dijaloga, dogovora, uvažavanja i zajedničkih rješenja. Bosna i Hercegovina ne može biti, ni opstati na konceptu kolektivne krivice ili trijumfa jednog kolektiviteta, nametnutih rješenja i političkih formula na kojima je građena ratna strategija.

Bosna i Hercegovina ne može opstati bez ravnopravnosti njenih naroda i bez dogovora izabranih političkih predstavnika.

Sa zabrinutošću konstatujemo da se umjesto evropske, demokratske, decentralizovane, prosperitetne i multietničke zajednice, Bosna i Hercegovina želi pretvoriti u nedemokratsku, neevropsku, centralizovanu, majorizovanu tvorevinu, mimo volje njenih konstitutivnih naroda i građana. Alternativa destrukciji i kolektivnom nepovjerenju, jedino je demokratski dijalog, ustavni način rada i evropska opcija za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu.

Narodna skupština Republike Srpske naglašava da ni naše iskreno saosjećanje, ni presuda Suda u Hagu, ne znače da se može osporavati Republika Srpska, kao trajan, nedjeljiv i ravnopravan konstitutivni entitet. Evropski put Bosne i Hercegovine nije moguće graditi na zahtjevima za ukidanje Republike Srpske.

Republika Srpska prihvata kao svoj izbor i opredjeljenje Ustavom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine definisani status demokratskog, konstitutivnog entiteta u demokratskoj, funkcionalnoj i održivoj Bosni i Hercegovini. S toga, Narodna skupština apeluje na sve organe i institucije Bosne i Hercegovine da to odgovorno shvate i prihvate.

Ni sa nama, kao izabranim predstavnicima naroda, ni sa građanima Republike Srpske ne može se više razgovarati omalovažavanjem, vrijeđanjem, prijetnjama. Granica digniteta i tolerancije se ovih dana, u izjavama i napisima iz Sarajeva uporno prelazi. To ne može nikoga uplašiti, niti može promijeniti naša trajna i temeljna opredjeljenja.

Narodna skupština Republike Srpske poziva sve državne i političke subjekte, kako domaće, tako i međunarodne, da se okrenu ekonomskim i socijalnim reformama, te da se dogovorom i kompromisom, na osnovama Dejtonskog mirovnog sporazuma, gradi evropski put, budućnost i demokratske reforme u Bosni i Hercegovini.

Republika Srpska prihvata evropski put Bosne i Hercegovine ali i upozorava da on ne smije da ugrožava postojanje i funkcionisanje organa i institucija Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske objavljuje punu spremnost da se iskoriste sva pravna i politička sredstva uključujući i pravo na referendum građana Republike Srpske da bi odbranili svoje legitimne interese i sačuvali identitet potvrđen Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Narodna skupština podržava stav Savjeta za implementaciju mira da sve strane moraju poštovati Dejtonski mirovni sporazum, ustavna rješenja i nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i opština, koji je izrečen povodom sastanka u Srebrenici na kojem su se okupili neki predstavnici institucija i političkih stranaka iz Federacije Bosne i Hercegovine.

Republika Srpska je opredjeljena za očuvanje ustavnopravnog uređenja Bosne i Hercegovine, a njegove promjene moguće su samo u skladu sa Ustavom utvrđenim postupkom i saglašnošću oba entiteta i tri konstitutivna naroda.

Narodna skupština Republike Srpske poziva međunarodnu zajednicu da u Bosni i Hercegovini osudi i zaustavi neprihvatljivu radikalizaciju međunacionalnih odnosa kroz retoriku i inicijative koje objektivno mogu zaustaviti opšti napredak i urušiti uspostavljene odnose i postignuti stepen povjerenja unutar Bosne i Hercegovine.

II

Ova deklaracija stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 01- 548/07

Datum: 29. mart 2007. godine

Broj službenog glasnika: 29/07