Deklaracija o proglašenju 2004. i 2005. godine "Godinama mladih i solidarnosti"

Verzija za štampanjePDF верзија
12/04
23.01.2004

Imajući u vidu potrebu pojačane društvene brige o pitanjima i problemima mladih ljudi u našem društvu, čiji je položaj postao veoma složen zbog dugogodišnjeg tranzicionog perioda i niza objektivnih teškoća koje društvo ima, problemi mladih postaju sve izražajniji. Zahvata ih osjećaj nesigurnosti i bezperspektivnosti. To se ogleda odsustvom njihove volje da značajnije učestvuju u novonastalim društvenim kretanjima i gubljenjem nade da se mogu dogoditi promjene koje bi označile početak jedne nove faze u kojoj bi se na otvorena teška pitanja njihovog položaja počela pronalaziti rješenja. Mladi ljudi u našoj zemlji su bili u najvećoj mjeri žrtve rata u Bosni i Hercegovini i postoji potreba da se njihov položaj u društvu postavi u red prioriteta za rješavanje.

Pored toga, teškoće koje su zadesile društvo nisu na jednak način pogodile sve društvene slojeve i neodrživo bi bilo da se na tu činjenicu ne reaguje. Veoma su brojne kategorije građana kojima je svakodnevni život veoma težak, a oni čine većinu stanovništva i kod njih je razvijen zahtjev za pojačanom društvenom brigom, dok se na drugoj strani nalaze oni građani koji su sticajem okolnosti bili manje zahvaćeni posljedicama rata i ukupnih promjena u društvu i žive relativno normalno. Takav nesklad između većine stanovništva koje živi teško i manjine koja živi dobro, vodi dugoročno ka konfliktu i nestabilnosti i zato je potrebno pokrenuti razne mjere usklađivanja takvog odnosa primjenom pored ostalih mjera i principa solidarnosti.

Narodna skupštine Republike Srpske na Trinaestoj sjednici Narodne skupština Republike Srpske, održanoj 23. januara 2004. godine, u s v a j a

Deklaraciju o proglašenju 2004. i 2005. godine ''Godinamamladih i solidarnosti''

 

 

I

Kojom se 2004. i 2005. godine proglašavaju ''Godinama mladih i solidarnosti''.

Narodna skupština Republike Srpske će na prijedlog Vlade Republike Srpske donijeti program mjera i aktivnosti koje će trajati i biti ostvarene u toku 2004. i 2005. godine sa ciljem pojačane brige o mladima, poboljšavanjem njihovog društvenog položaja i pružanju pomoći ugroženim građanima.

Narodna skupština Republike Srpske će dati podršku da se u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine donese ista Deklaracija kojom se 2004. i 2005. godine proglašavaju ''Godinama mladih i solidarnosti''.

II

Ova deklaracija stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 01-38/04

Datum: 23. januara 2004. godine

Predsjednik Narodne skupštine Dr Dragan Kalinić

 

Broj službenog glasnika: 12/04