Deklaracija povodom najnovijih mjera i zahtjeva Visokog predstavnika u BiH

Verzija za štampanjePDF верзија
98/07
31.10.2007

Narodna skupština Republike Srpske, na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, saglasno odredbama članova 183. i 184. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 79/07) na Petoj posebnoj sjednici održanoj 30. oktobra 2007. godine donijela je Deklaraciju povodom najnovijih mjera i zahtjeva Visokog predstavnika u BiH.

Deklaraciju povodom najnovijih mjera i zahtjeva Visokog predstavnika u BiH možete preuzetiovdje

Broj službenog glasnika: 98/07