Odluka o usvajanju Rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2007. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
2007-10-24
09.10.2007

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, člana 183. i 187. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske – prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 79/07) a nakon razmatranja Prijedloga rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2007. godinu, Narodna skupština Republike Srpske, na Petnaestoj sjednici održanoj 09. oktobra 2007. godine, donijela je

Odluku o usvajanju Rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2007. godinu

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Rebalans Budžeta Republike Srpske za 2007. godinu.

II

Sastavni dio ove odluke je Rebalans Budžeta Republike Srpske za 2007. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

Broj: 01- 1630 /07

Datum: 09. oktobar 2007. godine

Rebalans Budžeta Republike Srpske za 2007. godinu možete preuzeti

Broj službenog glasnika: 2007-10-24