Orijentacioni program rada Narodne skupštine Republike Srpske za period april 2006 – april 2007. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
53/06
16.05.2006

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, člana 173., 174., i 178. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 22/05 i 32/06), Narodna skupština Republike Srpske, na Trideset četvrtoj sjednici, održanoj 16. maja 2006. godine, donijela je sljedeću

Odluku o usvajanju Orijentacionog programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za period april 2006 – april 2007. godine

I

Usvaja se Orijentacioni Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za period april 2006 – april 2007. godine.

II

Sastavni dio ove odluke je Orijentacioni program rada Narodne skupštine Republike Srpske za period april 2006 – april 2007. godine.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 01-595/06

Datum: 16. maj 2006. godine

 

Orijentacioni Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za period april 2006 – april 2007. godine možete preuzeti

Broj službenog glasnika: 53/06