Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2017. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
34/ 17
30.03.2017

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, čl. 181, 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11), Narodna skupština Republike Srpske, na Sedamnaestoj sjednici održanoj 30. marta 2017. godine,  donijela je sljedeću

 

O D L U K U

o usvajanju Programa rada Narodne skupštine

Republike Srpske za 2017. godinu

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Program rada Narodne skupštine  Republike Srpske za 2017. godinu.

II

         Sastavni dio ove odluke je Program rada Narodne skupštine  Republike Srpske za 2017. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

 

Broj: 02/1-021-322/17                                              PREDSJEDNIK

Datum: 30. mart  2017. godine                            NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                           Nedeljko Čubrilović