Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2018. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
29/18
17.04.2018

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, čl. 181, 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset četvrtoj sjednici, održanoj 29. marta 2018. godine,  donijela je sljedeću

O D L U K U

o usvajanju Programa rada Narodne skupštine

Republike Srpske za 2018. godinu

 

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Program rada Narodne skupštine  Republike Srpske za 2018. godinu.

Sastavni dio ove odluke je Program rada Narodne skupštine  Republike Srpske za 2018. godinu.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

 

Broj: 02/1-021-  298/18                                                                                                                                      PREDSJEDNIK

Datum: 29. mart  2018. godine                                                                                                                   NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                                                Nedeljko Čubrilović