Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2019. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
24/19
25.03.2019

 

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, čl. 181, 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Trećoj  sjednici održanoj 14. marta 2019. godine,  donijela je sljedeću

 

O D L U K U

o usvajanju Programa rada Narodne skupštine

Republike Srpske za 2019. godinu

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Program rada Narodne skupštine  Republike Srpske za 2019. godinu.

 

II

Sastavni dio ove odluke je Program rada Narodne skupštine  Republike Srpske za 2019. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

Broj: 02/1-021-249/19                                                                                                     PREDSJEDNIK

Datum: 14. mart  2019. godine                                                                                 NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                  Nedeljko Čubrilović