Stručna rasprava

Npr. 05.02.2023
Npr. 05.02.2023
Naziv Datum Preuzmi
Zaključak u vezi sa Nacrtom zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju 23.06.2022 Package icon Nc zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju.zip
Zaključak u vezi sa Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima 29.04.2022 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o investicionim fondovima(1).zip
Zaključak u vezi sa Nacrtom zakona o izmjeni i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti 29.04.2022 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o trzistu hartija od vrijednosti_0(1).zip
Z A K Lj U Č A K u vezi sa Nacrtom zakona o audio-vizuelnim djelatnostima 22.02.2022 Package icon Nc zakon o audio-vizuelnim djelatnostima.zip
Z A K Lj U Č A K u vezi sa Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu 03.12.2021 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o unutrasnjem platnom prometu.zip
Z A K Lj U Č A K u vezi sa Nacrtom zakona o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica 03.12.2021 Package icon Nc zakon o medjubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica.zip
Z A K Lj U Č A K u vezi sa Nacrtom zakona o kulturnim dobrima 03.12.2021 Package icon Nc zakon o kulturnim dobrima.zip
Z A K LJ U Č A K u vezi sa Nacrtom zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj 11.02.2021 Package icon Nc zakon o notarskoj sluzbi u RS.zip
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske 06.12.2019 Package icon Nc zak izmj dop Zak racunovodstvu i reviziji RS.zip
Nacrt zakona o poreskom postupku Republike Srpske 06.12.2019 Package icon Nc zak poreskom postupku RS.zip

Pages