Z A K LJ U Č A K u vezi sa Nacrtom zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum: 
11.02.2021

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 197. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Četrnaestoj redovnoj sjednici održanoj 11. februara 2021. godine, donijela je sljedeći

 

 

Z A K Lj U Č A K

u vezi sa Nacrtom zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske odlučila je da se Nacrt zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj uputi na stručnu raspravu;

 

  1. Nacrt zakona objavljen je na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net;

 

  1. Stručna rasprava će se sprovesti u roku od 30 dana;

 

  1. Za organizovanje i sprovođenje stručne rasprave zadužuje se Zakonodavni odbor, koji se istovremeno obavezuje da dostavi Narodnoj skupštini, uz prijedlog zakona, izvještaj o rezultatima stručne rasprave sa mišljenjima i prijedlozima iznesenim u istoj;

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske.

 

 

 

Broj: 02/1-021-122/21                                                     PREDSJEDNIK

Datum: 11. februar 2021. godine                                NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                     Nedeljko Čubrilović