Usvojeni zakoni

Npr. 18.07.2024
Npr. 18.07.2024
Naziv Službeni glasnik Datum Preuzmi
Zakon o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Republici Srpskoj 1/24 25.01.2024 Package icon lat_zakon_o_proizvodnji_naoruzanja_i_vojne_opreme_u_rs.zip
Zakon o dopunama Zakona o doprinosima 112/23 29.12.2023 Package icon lat_zakon_o_dopunama_zakona_o_doprinosima_hp.zip
Zakon o dopunama Zakona o porezu na dohodak 112/23 29.12.2023 Package icon lat_zakon_o_dop_zakona_o_porezu_na_dohodak_hp.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti 112/23 29.12.2023 Package icon lat_zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_djecjoj_zastiti_hp.zip
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti 112/23 29.12.2023 Package icon lat_zakon_izmj_i_dop_zakona_o_posredovanju_u_zaposljavanju.zip
Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske 112/23 29.12.2023 Package icon lat_zakon_o_izmj_zakona_o_platama_zaposlenih_u_oblasti_visokog_obrazovanja_hp.zip
Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj 112/23 29.12.2023 Package icon lat_zakon_o_izmj_zakona_o_platama_zaposlenih_u_osnovnim_i_srednjim_skolama.zip
Zakon o izmjeni Zakona o otpisu potraživanja 112/23 29.12.2023 Package icon lat_zakon_o_izmj_zakona_o_otpisu_potrazivanja_hp.zip
Zakon o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske 112/23 29.12.2023 Package icon lat_zakon_o_izmj_zakona_o_platama_zaposlenih_u_oblasti_kulture.zip
Zakon o izmjeni Zakona o radu 112/23 29.12.2023 Package icon lat_zakon_o_izmj_zakona_o_radu_hp.zip
Zakon o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2024. godinu 112/23 29.12.2023 Package icon lat_zakon_o_izvrsenju_budzeta_rs_za_2024._godinu_hp.zip
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o državnim stanovima na kojima ne postoji stanarsko pravo 101/23 29.11.2023 Package icon zakon_o_drzavnim_stanovima_na_kojima_ne_postoji_stanarsko_pravo.zip
Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2023. godinu 99/23 14.11.2023 Package icon lat_zakon_o_izmjenama_zakona_o_izvrsenju_budzeta_rs_za_2023_godinu.zip
Zakon o dopuni Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske 90/23 12.10.2023 Package icon lat_zakon_o_dop_zakona_o_sprecavanju_sukoba_interesa_u_organima_vlasti_rs.zip
Zakon o Fondu solidarnosti Republike Srpske 90/23 12.10.2023 Package icon lat_zakon_o_fondu_solidarnosti_rs.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske 90/23 12.10.2023 Package icon lat_zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_premjeru_i_katastru_rs.zip
Zakon o Agenciji za informaciono-komunikacione tehnologije 90/23 12.10.2023 Package icon lat_zakon_o_agenciji_za_informaciono-komunikacione_tehnologije.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o apotekarskoj djelatnosti 90/23 12.10.2023 Package icon lat_zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_apotekarskoj_djelatnosti.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske 90723 12.10.2023 Package icon lat_zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_prekrsajima_rs.zip
Zakon o izmjenama Zakona o republičkoj upravi 90/23 12.10.2023 Package icon lat_zakon_o_izmj_zakona_o_republickoj_upravi.zip