Usvojeni zakoni

Npr. 13.06.2021
Npr. 13.06.2021
Naziv Službeni glasnik Datum Preuzmi
Zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti 99/20 13.10.2020 Package icon Zak o posredovanju u prometu nepokretnosti latinica.zip
Zakon o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju 99/20 13.10.2020 Package icon Zak o sporazumnom vansudskom fin restrukturiranju latinica.zip
Zakon o zaštiti prava na sudjenje u razumnom roku 99/20 13.10.2020 Package icon Zak o zastiti prava na sudjenje u razumnom roku latinica.zip
Zakona o upravnoj inspekciji 99/20 13.10.2020 Package icon Zak o upravnoj inspekciji latinica.zip
Zakon o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti 98/20 07.10.2020 Package icon Zak o dop Zakona o zastiti stanovnistva od zaraznih bolesti latinica.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju 92/20 22.09.2020 Package icon Pr zak izmj i dop Zak srednjem obraz i vasp LAT.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi u Republici Srpskoj 78/20 24.08.2020 Package icon Prijedlog zakona o izm i dop Zakona o podsticajima u privredi RS - lat.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske 78/20 24.08.2020 Package icon Pr zak o izmj i dop Zak o racunovodstvu i...lat_.zip
Zakon o izmjenama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju 78/20 24.08.2020 Package icon Pr zak i izmj Zak o obaveznim osiguranjima...lat_.zip
Zakon o izmjeni Zakona o Jedinstvenom registru finansijskih izvještaja Republike Srpske 78/20 24.08.2020 Package icon Pr zak i izmj Zak o jedinstvenom registru...lat_.zip
Zakon o poreskom postupku Republike Srpske 78/20 24.08.2020 Package icon Pr zak o poreskom posupku RS - lat.zip
Zakon o sportu Republike Srpske 79/20 24.08.2020 Package icon Pr zakona o sportu RS - lat.zip
Zakon o električnoj energiji 68/20 22.07.2020 Package icon Zakon o elektricnoj energiji...lat_.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj 68/20 22.07.2020 Package icon Zak javno privat partnerstvo RS...lat_.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama 70/20 22.07.2020 Package icon Zak izmj i dop Zak koncesijama RS...lat_.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama 67/20 22.07.2020 Package icon Zak sudskim taksama...lat_.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama 70/20 22.07.2020 Package icon Zak izmj i dop Zak sumama...lat_.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom 70/20 22.07.2020 Package icon Zak izmj i dop Za upravljanju otpadom...lat_.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanja sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku 68/20 22.07.2020 Package icon Zak izm i dop Zak zastiti djece kriv post...lat_.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine 70/20 22.07.2020 Package icon Zak izmj i dop Zak zastiti zivotne sredine...lat_.zip