Zaključci

Npr. 04.07.2022
Npr. 04.07.2022
Nazivsort ascending Službeni glasnik Datum
Zаključak o usvajanju Informacije o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj za 2015. godinu 92/16 20.10.2016
Zaljučak u vezi sa Zakonom o stečaju 14/16 11.02.2016
Zaključke u vezi sa uvođenjem besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj – građanska inicijativa 22/19 06.03.2019
Zaključke u vezi Izvještaja Administrativne komisije o realizaciji Zaključka Narodne skupštine Republike Srpske, broj: 02/1-021-130/15 od 5. februara 2015. godine 93/15 29.10.2015
Zaključci u vezi stanja o isporuci kiseonika Javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj 21.10.2021
Zaključci u vezi sa ustavnim položajem Republike Srpske i zaštitom njenih interesa na nivou zajedničkih institucija BiH 90/15 21.10.2015
Zaključci u vezi sa razmatranjem stanja u oblasti boračko-invalidske zaštite sa osvrtom na izmjene i dopune Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske 24/22 04.04.2022
Zaključci u vezi sa razmatranjem stanja u oblasti boračko-invalidske zaštite sa osvrtom na izmjene i dopune Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske 24/22 04.04.2022
Zaključci u vezi sa Izvještajem o poslovanju Radio-televizije Republike Srpske za 2014. godinu i Planom rada za 2015. godinu 78/15 10.09.2015
Zaključci u vezi sa Izjašnjenjem o izjavama člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske o proglašenju odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine 76/20 25.08.2020

Pages