Zaključci

Npr. 27.09.2023
Npr. 27.09.2023
Nazivsort descending Službeni glasnik Datum
Zaključak o usvajanju Informacije o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014-2019. godine) za 2018. godinu 88/19 10.10.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o radu za period od 1.1. do 31.12.2015. godine 113/16 15.12.2016
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za koncesije Republike Srpske o radu za period 1.1.2014.-31.12.2014. godine 54/15 24.06.2015
Zaključak o usvajanju Izvještaja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske o radu za 2014. godinu 32/15 17.04.2015
Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršavanju poslova i zadataka u vezi sa realizacijom popisnih aktivnosti i objavljivanjem rezultata popisa 50/17 11.05.2017
Zaključak u vezi Informacije o aktivnostima Republike Srpske u oblastima regionalne i institucionalne saradnje 15/15 18.02.2015
Zaključak u vezi Informacije o realizaciji Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2012-2016. godine, za period 1.1.2014. - 31.12.2014. godine 15/15 18.02.2015
Zaključak u vezi Izvještaja Komisije za žalbe o radu za 2013. godinu 15/15 18.02.2015
Zaključak u vezi Izvještaja o izvršenom administrativnom nadzoru nad radom jedinica lokalne samouprave, za period 1. januar 2013. - 31. decembar 2013. godine 15/15 18.02.2015
Zaključak u vezi Izvještaja o saradnji institucija Republike Srpske sa Međunarodnim krivičnim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije sa sjedištem u Hagu za period 1.1. – 31.12.2014. godine 93/15 29.10.2015

Pages