Zaključci

Npr. 25.09.2022
Npr. 25.09.2022
Naziv Službeni glasnik Datum
Zaključak u vezi sa Informacijom o međunarodnoj, političkoj i bezbjednosnoj situaciji – mjesto i uloga Republike Srpske 08.06.2022
Zaključak o usvajanju Informacije o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2021. godine 40/22 12.05.2022
Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja Ombudsmana za djecu za 2021. godinu 40/22 12.05.2022
Zaključak u vezi sa Zakonom o kulturnim dobrima 38/22 04.05.2022
Zaključci u vezi sa Informacijom o mjerama u oblasti indirektnih poreza za ublažavanje negativnih efekata inflacije 27/22 06.04.2022
Zaključci u vezi sa razmatranjem stanja u oblasti boračko-invalidske zaštite sa osvrtom na izmjene i dopune Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske 24/22 04.04.2022
Zaključci u vezi sa razmatranjem stanja u oblasti boračko-invalidske zaštite sa osvrtom na izmjene i dopune Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske 24/22 04.04.2022
Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka i fondova za 2020. godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora 19/22 11.03.2022
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Republike Srpske 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020. godine 19/22 11.03.2022
Zaključci u vezi političko-ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini 04.02.2022

Pages