Zaključci

Npr. 22.11.2019
Npr. 22.11.2019
Naziv Službeni glasnik Datum
Zaključak o usvajanju Informacije o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2017. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju p 30/18 29.03.2018
Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Dugoročnog programa razvoja osnovnih geoloških istraživanja Republike Srpske za period od 2014. do 2017. godine 21/18 01.03.2018
Zaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj (2013-2017) 21/18 01.03.2018
Zaključak o usvajanju Informacije o aktivnostima Republike Srpske u oblastima regionalne i institucionalne saradnje 21/18 01.03.2018
Zaključak o usvajanju Izvještaja o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina 21/18 01.03.2018
Zaključak u vezi Izvještaja o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina 21/18 01.03.2018
Zaključak o usvajanju Izvještaja o saradnji institucija Republike Srpske sa Međunarodnim krivičnim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije sa sjedištem u Hagu za period 01.01.-31.12.2016. godine 21/18 01.03.2018
Zaključak u vezi Odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci za dodatno finansiranje po Projektu izgradnje auto-puta Banja Luka-Doboj / B(FIN 83.977) 16/18 13.02.2018
Zaključci u vezi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama 16/18 08.02.2018
Zakljlučci u vezi Оdluke o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju republičkog referenduma, broj: 02/1-021-882/15 od 15. jula 2015. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 86/17) 103/17 07.11.2017

Pages