Zaključci

Npr. 22.01.2022
Npr. 22.01.2022
Naziv Službeni glasnik Datum
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i izvršenju Finansijskog plana – Budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01.-31.12.2018. godine 52/19 16.05.2019
Zaključak o usvajanju Informacije o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2018. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju p 26/19 14.03.2019
Zaključak o usvajanju Godišnjeg revizorskog izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2018. godinu 22/19 06.03.2019
Zaključke u vezi sa uvođenjem besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj – građanska inicijativa 22/19 06.03.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2017. godinu 22/19 06.03.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za žalbe o radu za 2017. godinu 22/19 06.03.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 11.8.2017-31.12.2017. godine 22/19 06.03.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja Pravobranilaštva Republike Srpske o radu za period od 01.01.2017. do 31.12. 2017. godine 22/19 06.03.2019
Zaključak o davanju saglasnosti na Plan rada Fiskalnog savjeta Republike Srpske sa finansijskim planom za 2018. godinu 22/19 06.03.2019
Zaključak u vezi sa uvođenjem besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj – građanska inicijativa 22/19 06.03.2019

Pages