Zaključci

Npr. 14.11.2019
Npr. 14.11.2019
Naziv Službeni glasnik Datum
Zaključak o usvajanju Informacije o dugu sa stanjem na dan 31.12.2016. godine 73/17 20.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period 01.01.-31.12. 2016. godine 73/17 20.07.2017
Zaključak o usvajanju Informacije o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak u vezi Informacije o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 01.01.2016- 31.12.2016. i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2016. godinu 67/17 06.07.2017
Zaključak o usvajanju Informacije o provođenju Strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013 – 2022. godina u 2016. godini 67/17 06.07.2017

Pages