Zaključci

Npr. 14.07.2020
Npr. 14.07.2020
Naziv Službeni glasnik Datum
Zaključak o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o investiranju javnih sredstava za period 01.01-31.12.2018. godine 60/19 04.07.2019
Zaključak o usvajanju Informacije o provođenju Strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013-2022. godina u 2018. godini 60/19 04.07.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2018. godinu 60/19 04.07.2019
Zaključak u vezi sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama 58/19 27.06.2019
Zaključak u vezi Godišnjeg izvještaja o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2018. godinu 44/19 16.05.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i izvršenju Finansijskog plana – Budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01.-31.12.2018. godine 44/19 16.05.2019
Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja Ombudsmana za djecu za 2018. godinu 44/19 16.05.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i izvršenju Finansijskog plana – Budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01.-31.12.2018. godine 52/19 16.05.2019
Zaključak o usvajanju Informacije o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2018. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju p 26/19 14.03.2019
Zaključak o usvajanju Godišnjeg revizorskog izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2018. godinu 22/19 06.03.2019

Pages