Zaključci

Npr. 14.08.2022
Npr. 14.08.2022
Naziv Službeni glasnik Datum
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2020. godine 94/21 28.10.2021
Zaključak o usvajanju Izvještaja Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2020. godinu 94/21 28.10.2021
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za žalbe o radu za period 01.01.-31.12.2020. godine 94/21 28.10.2021
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Fiskalnog savjeta Republike Srpske za period 1.1.2020 - 31.12.2020. godine 94/21 28.10.2021
Zаključci broj: 02/1-021-776/21 94/21 28.10.2021
Zаključak o usvajanju Izvještaja o radu Agencije za osiguranje Republike Srpske za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine 94/21 27.10.2021
Zaključak o usvajanju Izvještaja Agencije za bankarstvo Republike Srpske o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 01.01.2020. - 31.12.2020. godine 94/21 27.10.2021
Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine 94/21 27.10.2021
Zaključak o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine 94/21 27.10.2021
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2020. godinu 94/21 26.10.2021

Pages