Zaključci

Npr. 14.11.2019
Npr. 14.11.2019
Naziv Službeni glasnik Datum
Zaključak u vezi sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o notarima 68/17 06.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2016. godinu 67/17 06.07.2017
Zaključak o usvajanju Informacije o provođenju Strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013 – 2022. godina u 2016. godini 67/17 06.07.2017
Zaključak u vezi Izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o reviziji finansijskih izvještaja Javnog preduzeća ''Robne rezerve Republike Srpske'' a.d. Banja Luka, za period 01.01. - 31. 12. 2015. godine 67/17 06.07.2017
Zaključak u vezi Odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu podrške zapošljavanju 67/17 06.07.2017
Zaključci u vezi Izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o reviziji finansijskih izvještaja Javnog preduzeća ''Robne rezerve Republike Srpske'' a.d. Banja Luka, za period 01.01. - 31. 12. 2015. godine 67/17 06.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju Plana rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 01.01-31.12.2016. godine 67/17 06.07.2017
Zaključak o usvajanju Informacije o projektu ''Projektovanje, izgradnja i opremawe nove JZU Bolnica Istočno Sarajevo'', po principu ''ključ u ruke'' 61/17 15.06.2017
Zaključci u vezi sa Informacijom o projektu ''Projektovanje, izgradnja i opremawe nove JZU Bolnica Istočno Sarajevo'', po principu ''ključ u ruke'' 61/17 15.06.2017
Zaključak o usvajanju Informacije o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014-2019) za 2015. i 2016. godinu 50/17 17.05.2017

Pages