Zaključci

Npr. 28.11.2021
Npr. 28.11.2021
Naziv Službeni glasnik Datum
Z A K Lj U Č A K o usvajanju Izvještaja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske o radu za 2019. godinu 100/20 13.10.2020
Z A K Lj U Č A K o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o radu za 2019. godinu 100/20 13.10.2020
Z A K Lj U Č A K o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine 100/20 13.10.2020
Z A K Lj U Č A K o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period 01.01.-31.12.2019. godine 100/20 13.10.2020
Z A K Lj U Č A K o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o radu za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine 100/20 13.10.2020
Z A K Lj U Č A K o usvajanju Izvještaja Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2019. godinu 100/20 13.10.2020
Z A K Lj U Č A K o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine 100/20 13.10.2020
Zaključci u vezi sa Izjašnjenjem o izjavama člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske o proglašenju odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine 76/20 25.08.2020
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijskog izvještaja za 2019. godinu 69/20 02.07.2020
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i izvršenju Rebalansa Finansijskog plana - Budžeta JU Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 1.1. - 31.12.2019. godine 69/20 02.07.2020

Pages