Zaključci

Npr. 24.09.2023
Npr. 24.09.2023
Naziv Službeni glasnik Datum
Zaključak o usvajanju Godišnjeg revizorskog izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2022. godinu 34/23 20.04.2023
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2021. godinu 34/23 20.04.2023
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske za 2021. godinu 34/23 20.04.2023
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Agencije za osiguranje Republike Srpske za period 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. godine 31/23 07.04.2023
Zaključak u vezi sa Obavještenjem o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti 31/23 07.04.2023
Zaključak o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. godine 31/23 07.04.2023
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2021. godinu 31/23 07.04.2023
Zaključak o usvajanju Izvještaja Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. godine 31/23 07.04.2023
Zaključak o usvajanju Izvještaja o finansijskom poslovanju Agencije za osiguranje Republike Srpske za period 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. godine 31/23 07.04.2023
Zaključak o usvajanju Izvještaja Agencije za bankarstvo Republike Srpske o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. godine 31/23 07.04.2023

Pages