Zaključci

Npr. 14.08.2022
Npr. 14.08.2022
Naziv Službeni glasnik Datum
Zакljučak o usvajanju Izvještaja Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2020. godinu 94/21 26.10.2021
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2020. godinu 94/21 26.10.2021
Zaključak o usvajanju Izvještaja Odbora za boračko-invalidsku zaštitu o održanoj tematskoj sjednici pod nazivom „Stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite u Republici Srpskoj“ 94/21 26.10.2021
Zакljučak o usvajanju Godišnjeg revizorskog izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2021. godinu 94/21 26.10.2021
Zaključci u vezi stanja o isporuci kiseonika Javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj 21.10.2021
Zaključak u vezi stanja o isporuci kiseonika Javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj 21.10.2021
Zaključak broj: 02/1-021-587/21 (u vezi sa Zaključcima političkih stranaka od 26.7.2021. godine) 03.08.2021
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i izvršenju Rebalansa Finansijskog plana – Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01. - 31.12.2020. godine 67/21 28.07.2021
Zaključak o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01.-31.12.2020. godine 67/21 28.07.2021
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2020. godinu 67/21 28.07.2021

Pages