Zaključci

Npr. 25.09.2022
Npr. 25.09.2022
Nazivsort ascending Službeni glasnik Datum
Zaključci u vezi Informacije o ''kupovini'' narodnih poslanika prilikom izbora Vlade Republike Srpske 18.12. 2014. godine 55/15 25.06.2015
Zaključci u vezi Informacije o usaglašenom sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini od 17. avgusta 2016. godine 92/16 20.10.2016
Zaključci u vezi Ocjene rada Visokog predstavnika, primjene Aneksa X Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini u periodu razgovora o imenovanju novog Visokog predstavnika 11.03.2021
Zaključci u vezi Informacije o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH u oblasti odbrane i bezbjednosti 15.12.2021
Zaključci u vezi Informacije o pravosudnim institucijama BiH 15.12.2021
Zaključci o usvajanju Informacije o realizaciji aktivnosti na popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine 51/16 21.06.2016
Zaključci o razmatranju Usmene informacije ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske o aktivnostima SIPE u opštini Novi Grad i zaključcima Vlade Republike Srpske 11/16 10.12.2015
Zaključci o razmatranju Usmene informacije ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske o aktivnostima SIPE u opštini Novi Grad i zaključcima Vlade Republike Srpske 21/16 10.12.2015
Zaključci o razmatranju pitanja reforme carina i poreskog sistema , a u vezi s tim i Prijedloga zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini 30.10.2003
Zaključci nakon razmatranja Tromjesečnog izvještaja o saradnji sa Međunarodnim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije sa sjedištem u Hagu za period od 01.01. do 31.03.2006. godine 95/06 15.06.2006

Pages