Zaključci

Npr. 14.11.2019
Npr. 14.11.2019
Naziv Službeni glasnik Datum
Zaključak o usvajanju Informacije o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014-2019) za 2015. i 2016. godinu 50/17 17.05.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršavanju poslova i zadataka u vezi sa realizacijom popisnih aktivnosti i objavljivanjem rezultata popisa 50/17 11.05.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u 2016. godini 50/17 11.05.2017
Zaključak o usvajanju Informacije o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2016. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju p 50/17 11.05.2017
Zaključak u vezi Godišnjeg izvještaja o aktivnostima Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2016. godinu 50/17 11.05.2017
Zaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika januar-decembar 2016. godine 50/17 11.05.2017
Zaključak o usvajanju Posebnog izvještaja o usaglašavanju zakona i drugih propisa Republike Srpske sa pravnim standardima za ravnopravnost polova 50/17 11.05.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za period 1.1 – 31.12.2016. godine 50/17 11.05.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2012-2016. godina, za period 01.01.2012. godina – 31.12.2016. godina 50/17 11.05.2017
Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja Ombudsmana za djecu za 2016. godinu 38/17 05.04.2017

Pages