Zaključci

Npr. 14.07.2020
Npr. 14.07.2020
Naziv Službeni glasnik Datum
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2017. godinu 64/18 04.07.2018
Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja Ombudsmana za djecu za 2017. godinu 64/18 04.07.2018
Zaključak u vezi Zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske 66/18 04.07.2018
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2017. godinu 64/18 04.07.2018
Zaključak o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2017. godinu 64/18 04.07.2018
Zaključak u vezi Zakona o amnestiji 61/18 21.06.2018
Zaključak o usvajanju Informacije o provedenoj proceduri javne nabavke putem Konkursa za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina 45/18 16.05.2018
Zaključci u vezi Razmatranja stanja bezbjednosti u Banjaluci i Republici Srpskoj – ''Pravda za Davida – Pravda za Sve'' 43/18 10.05.2018
Zaključak o usvajanju Informacije o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2017. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju p 30/18 29.03.2018
Zaključak o usvajanju Izvještaja o saradnji institucija Republike Srpske sa Međunarodnim krivičnim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije sa sjedištem u Hagu za period 01.01.-31.12.2016. godine 21/18 01.03.2018

Pages