Zaključci

Npr. 15.08.2022
Npr. 15.08.2022
Naziv Službeni glasnik Datum
Z A K LJ U Č A K u vezi razmatranja Informacije u vezi sa zahtjevom za podnošenje izvještaja Visokog predstavnika o sprovođenju civilne implementacije mirovnog sporazuma u BiH za period 2009 - 2020. godine 17/21 17.02.2021
Z A K LJ U Č A K o usvajanju Programa poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti za period 2021 - 2025. godine 17/21 17.02.2021
Z A K LJ U Č A K o usvajanju Izvještaja Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 1.1.2019. - 31.12.2019. godine 122/20 02.12.2020
Z A K LJ U Č A K o usvajanju Izvještaja o privremenom odstupanju konsolidovanog budžetskog deficita od fiskalnih pravila 122/20 02.12.2020
Z A K LJ U Č A K o usvajanju Izvještaja Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2019. godinu 122/20 02.12.2020
Z A K Lj U Č A K o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine 100/20 13.10.2020
Z A K Lj U Č A K o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2019. godinu 100/20 13.10.2020
Z A K Lj U Č A K o usvajanju Izvještaja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske o radu za 2019. godinu 100/20 13.10.2020
Z A K Lj U Č A K o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o radu za 2019. godinu 100/20 13.10.2020
Z A K Lj U Č A K o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine 100/20 13.10.2020

Pages