Zaključci

Npr. 15.08.2022
Npr. 15.08.2022
Naziv Službeni glasnik Datum
Z A K Lj U Č A K o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2019. godinu 100/20 13.10.2020
Z A K Lj U Č A K o usvajanju Izvještaja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske o radu za 2019. godinu 100/20 13.10.2020
Z A K Lj U Č A K o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o radu za 2019. godinu 100/20 13.10.2020
Zaključci u vezi sa Izjašnjenjem o izjavama člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske o proglašenju odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine 76/20 25.08.2020
Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja Ombudsmana za djecu za 2019. godinu 69/20 02.07.2020
Zaključak o usvajanju Informacije o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2019. godine, te o ostvarenim rezultatima u približav 69/20 02.07.2020
Zaključak o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1.-31.12.2019. godine 69/20 02.07.2020
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijskog izvještaja za 2019. godinu 69/20 02.07.2020
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i izvršenju Rebalansa Finansijskog plana - Budžeta JU Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 1.1. - 31.12.2019. godine 69/20 02.07.2020
Z A K LJ U Č C I vezani za Informaciju u vezi antidejtonskog djelovanja Ustavnog suda BiH 61/20 26.06.2020

Pages