Zaključci

Npr. 14.11.2019
Npr. 14.11.2019
Naziv Službeni glasnik Datum
Zaključci u vezi sa Izvještajem o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina 113/16 15.12.2016
Zaključak o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju u sektoru osiguranja Republike Srpske za period od 1.1.2015. do 31.12.2015. godine 113/16 15.12.2016
Zaključak o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period 1.1.2015. do 31.12.2015. 113/16 15.12.2016
Zaključci u vezi Izvještaja Radio – televizije Republike Srpske o poslovanju za 2015. godinu i Plana rada za 2016. godinu 113/16 15.12.2016
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 1.1. do 31.12.2015. godine 113/16 15.12.2016
Zaključak o usvajanju Konačnog izvještaja o realizaciji i ocjena Akcionog plana za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj do 2015. godine 113/16 15.12.2016
Zaključak o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o radu za period od 1.1. do 31.12.2015. godine 113/16 15.12.2016
Zaključak o usvajanju Izvještaja o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina 113/16 15.12.2016
Zaključak u vezi Zakona o Danu Republike Srpske 113/16 25.10.2016
Zaključak o usvajanju Informacije o realizaciji zajedničkih projekata za rješavanje stambenih pitanja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika 92/16 20.10.2016

Pages