Zaključci

Npr. 10.07.2020
Npr. 10.07.2020
Naziv Službeni glasnik Datum
Zaključak o usvajanju Informacije o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak u vezi Informacije o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 01.01.2016- 31.12.2016. i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak u vezi sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o notarima 68/17 06.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2016. godinu 67/17 06.07.2017
Zaključak o usvajanju Informacije o provođenju Strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013 – 2022. godina u 2016. godini 67/17 06.07.2017
Zaključak u vezi Izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o reviziji finansijskih izvještaja Javnog preduzeća ''Robne rezerve Republike Srpske'' a.d. Banja Luka, za period 01.01. - 31. 12. 2015. godine 67/17 06.07.2017

Pages