Zaključci

Npr. 04.07.2022
Npr. 04.07.2022
Nazivsort ascending Službeni glasnik Datum
Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršavanju poslova i zadataka u vezi sa realizacijom popisnih aktivnosti i objavljivanjem rezultata popisa 50/17 11.05.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske o radu za 2014. godinu 32/15 17.04.2015
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za koncesije Republike Srpske o radu za period 1.1.2014.-31.12.2014. godine 54/15 24.06.2015
Zaključak o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o radu za period od 1.1. do 31.12.2015. godine 113/16 15.12.2016
Zaključak o usvajanju Informacije o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014-2019. godine) za 2018. godinu 88/19 10.10.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca RVI od I do IV kategorije za 2014. godinu 54/15 24.06.2015
Zaključak u vezi Izvještaja o saradnji institucija Republike Srpske sa Međunarodnim krivičnim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije sa sjedištem u Hagu za period 1.1. – 31.12.2014. godine 93/15 29.10.2015
Zaključak u vezi Izvještaja o izvršenju Plana rada i finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, za period 1.1.-31.12.2013. godine 15/15 18.02.2015
Zaključak u vezi Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 1.1. do 31.12.2014. godine 82/15 23.09.2015
Zaključak u vezi Informacije o realizaciji projekta koji se finansiraju iz sredstava Ekonomsko-socijalne komponente Razvojnog programa Republike Srpske, sa stanjem na dan 31.07.2014. godine 15/15 18.02.2015

Pages