Zаклјучак u vezi Nacrta zakona o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Verzija za štampanjePDF верзија
64/21
15.07.2021

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i čl. 177. stav 2. i 182. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Sedamnaestoj redovnoj sjednici održanoj 7. jula 2021. godine, donijela je sljedeći

 

 

Z A K Lj U Č A K

u vezi Nacrta zakona o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske u saradnji sa Fondom penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske, da u narednom periodu donose temeljitu i sveobuhvatnu izmjenu Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju Republike Srpske, koji bi omogućio što kvalitetnije i pravičnije korišćenje prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja svih građana Republike Srpske koji ta prava ostvaruju.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

  •                                                                                                                                                                                            PREDSJEDNIK

      Datum: 7. jul 2021. godine                                                                                                                                                     NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                                                                                                                                        Nedeljko Čubrilović