Zакljučak o usvajanju Godišnjeg revizorskog izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2021. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
94/21
26.10.2021

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, člana 21. Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 98/05 i 20/14) i čl. 177. stav 2., 182. st. 1. i 2. i 239. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Osamnaestoj redovnoj sjednici održanoj 7. oktobra 2021. godine, donijela je sljedeći

 

 

 

Z A K Lj U Č A K

o usvajanju Godišnjeg revizorskog izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2021. godinu

 

 

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2021. godinu.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-789/21                                                                                            PREDSJEDNIK

Datum: 7. oktobar 2021. godine                                                                       NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                            Nedeljko Čubrilović