Z A K Lj U Č A K o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period 01.01.-31.12.2019. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
100/20
13.10.2020

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, čl. 177. stav 2., 182. st. 1. i 2. i 239. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Dvanaestoj redovnoj sjednici održanoj 24. septembra 2020. godine, donijela je sljedeći

 

 

Z A K Lj U Č A K

o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period 01.01.-31.12.2019. godine

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period 01.01.-31.12.2019. godine.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-860/20                                                    PREDSJEDNIK

Datum: 24. septembar 2020. godine                       NARODNE SKUPŠTINE

                                      

                                                                                      Nedeljko Čubrilović