Z A K Lj U Č A K o usvajanju Izvještaja o realizaciji Dugoročnog programa razvoja osnovnih geoloških istraživanja Republike Srpske za period od 2018. do 2020. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
41/21
18.05.2021

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i čl. 177. stav 2., 182. st. 1. i 2. i 239. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Šesnaestoj redovnoj sjednici održanoj 28. aprila 2021. godine, donijela je sljedeći

 

 

Z A K Lj U Č A K

o usvajanju Izvještaja o realizaciji Dugoročnog programa razvoja osnovnih geoloških istraživanja Republike Srpske za period od 2018. do 2020. godine

 

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Izvještaj o realizaciji Dugoročnog programa razvoja osnovnih geoloških istraživanja Republike Srpske za period od 2018. do 2020. godine.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-367/21                                                  PREDSJEDNIK

Datum: 28. april 2021. godine                              NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                   Nedeljko Čubrilović