Z A K LJ U Č A K u vezi razmatranja Informacije u vezi sa zahtjevom za podnošenje izvještaja Visokog predstavnika o sprovođenju civilne implementacije mirovnog sporazuma u BiH za period 2009 - 2020. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
17/21
17.02.2021

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i čl. 177. stav 2. i 182. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Četrnaestoj redovnoj sjednici održanoj 17. februara 2021. godine, donijela je sljedeći

 

 

Z A K Lj U Č A K

u vezi razmatranja

Informacije u vezi sa zahtjevom za podnošenje izvještaja

Visokog predstavnika o sprovođenju civilne implementacije mirovnog sporazuma u BiH za period 2009. – 2020. godine

 

 

 

  1. Imajući u vidu da je Sporazum o civilnoj implementaciji mirovnog sporazuma - Aneks 10 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ispunio svrhu svog postojanja i da dalje postojanje Visokog predstavnika predstavlja kršenje svih demokratskih principa i prepreku evropskim integracijama BiH, pozivamo predstavnike međunarodne zajednice u BiH da svojim autoritetom spriječe najavljeno imenovanje novog Visokog predstavnika i da omoguće zatvaranje Kancelarije Visokog predstavnika u 2021. godini.

 

  1. Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

Broj: 02/1-021-153/21                                                                                                                PREDSJEDNIK

Datum: 17. februar 2021. godine                                                                                          NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                              Nedeljko Čubrilović