Zaključak broj: 02/1-021-587/21 (u vezi sa Zaključcima političkih stranaka od 26.7.2021. godine)

Verzija za štampanjePDF верзија
03.08.2021

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i čl. 177. stav 2. i 182. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadesetoj posebnoj sjednici održanoj 30. jula 2021. godine, donijela je sljedeći

         

 

Z A K Lj U Č A K

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske podržava zaključke koji su usaglašeni 26. 7. 2021. godine u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika političkih partija sa sjedištem u Republici Srpskoj, koji imaju narodne poslanike, u vezi sa posljednjom Odlukom Visokog predstavnika o nametanju Zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

 

 

     Broj: 02/1-021-587/21                                                   PREDSJEDNIK

     Datum: 30. jul 2021. godine                                  NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                  Nedeljko Čubrilović

 

 

 

 

Predsjednici političkih partija sa sjedištem u Republici Srpskoj, koje imaju narodne poslanike, na sastanku održanom, 26.7.2021. godine u Narodnoj skupštini Republike Srpske,  u vezi sa posljednjom odlukom visokog predstavnika o nametanju Zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, usaglasili su sljedeće

 

Z A K Lj U Č K E

 

  • Mi, predstavnici političkih stranaka iz Republike Srpske odbacujemo nametnute odluke visokog predstavnika, smatramo ih neprihvatljivim i ništavnim.
  • Smatramo da ne postoje uslovi za donošenje odluka srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama BiH (Predsjedništvu BiH,  Parlamentarnoj skupštini BiH i Savjetu ministara BiH), osim u slučajevima kada je nepohodno učešće radi sprečavanja donošenja odluka protivno interesima Republike Srpske sve dok se ne razriješi pitanje nametnutog zakona.
  • Odbacujemo svako nametanje odluka u BiH, te konstatujemo da visoki predstavnik nije legalno izabran u skladu s predviđenom procedurom.
  •  U parlamentarnu proceduru će preko poslaničkih klubova biti upućena dva zakona vezana za ovu tematiku.
  • Druge zajedničke aktivnosti će biti razmatrane i usaglašavane u narednom periodu.

 

 

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA                                         DEMOKRATSKI SAVEZ - DEMOS

Milorad Dodik, predsjednik                                                                             Nedeljko Čubrilović, predsjednik

 

SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA                                                       NARODNI DEMOKRATSKI POKRET

Mirko Šarović, predsjednik                                                                              Dragan Čavić, predsjednik

 

PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA                                                  UJEDINjENA SRPSKA

Branislav Borenović, predsjednik                                                                     Nenad Stevandić, predsjednik

 

DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ                                                            SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE

Nenad Nešić, predsjednik                                                                                 Goran Selak, predsjednik

 

SOCIJALISTIČKA PARTIJA                                                                          NARODNA PARTIJA SRPSKE

Petar Đokić, predsjednik                                                                                   Darko Banjac, predsjednik