Zaključak o upućivanju u skupštinsku proceduru Nacrta zakona o upotrebi službenih jezika i pisama

Verzija za štampanjePDF верзија
12/04
23.01.2004

Zaključak o upućivanju u skupštinsku proceduru Nacrta zakona o upotrebi službenih jezika i pisama

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 161. i 166. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 50/01), Narodna skupština Republike Srpske na Trinaestoj sjednici, održanoj 23. januara 2004. godine, donijela je sljedeći

ZAKLJUČAK

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da do 01. aprila 2004. godine, uputi u skupštinsku proceduru Nacrt zakona o upotrebi službenih jezika i pisama, uzimajući u obzir Nacrt zakona o upotrebi službenih jezika i pisama, kojeg je izradio narodni poslanik Tarik Sadović.
    1. Vlada Republike Srpske, prilikom izrade Nacrta zakona, obaviće potrebne konsultacije sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine.
    2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

    Broj službenog glasnika: 12/04